۱۲۷ هزار تن کالا از استان سمنان صادر شده استسعدالدین گفت: در همین بازه زمانی هفت هزار تن کالا به ارزش هشت میلیون دلار از گمرک استان ترخیص شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی کالای صادراتی از شهریور سال گذشته تا تیر امسال ۷۱ میلیون دلار بوده است، افزود: صادرات استان در نخستین سال دولت سیزدهم نسبت به سال قبل از آن ۴۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه درآمد گمرک سمنان نیز در پنج ماهه ابتدای سال جاری ۲۰۰ درصد افزایش یافته است، گفت: درآمد گمرک استان در این بازه زمانی ۳۸ میلیارد تومان بود در حالی که سال قبل از آن این شاخص حدود ۱۹ میلیارد تومان برآورد می‌شد.

سعدالدین با بیان اینکه تراز تجاری استان سمنان در دولت سیزدهم پنج برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: ۱۵۸ پرونده به ظن قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد تومان از ابتدای امسال تا پایان مرداد امسال تشکیل شد.منبع