پرورش ماهی در آب شوردر شمال سیستان وبلوچستانشاهرودی مدیر کل آبهای داخلی شیلات استان  سیستان و بلوچستان گفت: با تشدید دوره خشکسالی برای استفاده بهینه از آب های شور موضوع پرورش گونه های آبزی را پیگیری کردیم .

وی اضافه کرد: علاوه بر انواع ماهیان سردآبی ‌مثل قزل آلا گونه ماهیان با ارزش خاویاری نیز در آبهای شور مقاوم و در حال پرورش هستند .

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان بهترین شرایط را برای پرورش ماهیان خاویاری دارد .

شاهرودی اضافه کرد: با توجه به شوری آب پرورش گونه های دیگری چون میگو،ماهیان زینتی پرورش زالو طبی و جلبک نیز در برنامه است .منبع