نظام آموزشی دانشگاه پیام نور بازنگری می‌شودابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور گفت: در برخی رشته‌ها نسبت غیرمتعارفی بین عضو هیأت علمی و تعداد دانشجویان وجود دارد و در علوم پایه این نسبت رعایت نشده است و در همین راستا آئین نامه فعالیت‌های علمی بازنگری خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور مهم‌ترین رسالت دانشگاه پیام نور را دیپلماسی علمی و جذب دانشجوی خارجی عنوان کرد و با اشاره به تصویب جذب دانشجوی خارجی در تهران، قم و فارس، گفت: جذب دانشجوی خارجی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه پیام نور است و در حال حاضر پیگیر اخذ این مجوز برای استان خراسان رضوی هستیم.

تقی زاده، دانشگاه پیام نور را دانشگاه دولتی مردمی و مورد اقبال آن‌ها دانست و اظهار داشت: باعث افتخار است که در کنکور سال جاری ۱۶۰ هزار نفر دانشگاه پیام نور را برای تحصیل برگزیده‌اند.

وی با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی گفت: در سال‌های اخیر تمام زیر نظام‌های آموزش عالی با کاهش جمعیت دانشجویی مواجه شدند و این مسئله برای دانشگاه‌هایی مانند پیام نور که بخشی از بودجه خود را از محل درآمد‌های شهریه‌ای تأمین می‌کند با چالش‌هایی روبه رو کرد.

وی افزود: شهریه دانشگاه پیام نور نسبت به دیگر دانشگاه‌های شهریه بگیر بسیار پایین‌تر است و از آنجا که این دانشگاه خود را موظف به ارائه خدمات آموزشی عادلانه برای تمامی دانشجویان به ویژه در نقاط محروم و کم برخوردار می‌داند، باید بودجه لازم را از طریق درآمد‌های اختصاصی و جذب دانشجویان خارجی تأمین کند.منبع