بهره برداری یک مدرسه در بخش سندرک


رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه‌ای سندرک گفت: این واحد آموزشی با ۱۸۳ متر مربع زیر بنا و با اعتبار بیش از ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات خیرین مدرسه ساز و مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیزات مدارس استان ساخته شده است.

عبدالحمید جهانگیری گفت: در این فضای آموزشی بیش از ۴۲ دانش آموز مشغول به تحصیل می‌شوند.منبع