افزایش تولید ذرت علوفه‌ای با اجرای سیستم‌های نوین آبیاریامیرزاده مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: در زمینه حمایت از دامداران منطقه و مقابله با خشکسالی‌های اخیر  بیش از  ۲۳۷ هکتار از اراضی شهرستان زیرکشت ذرت علوفه‌ای قرار گرفته است.

او افزود: از  ۲۳۷ هکتار از اراضی شهرستان زیرکوه بیش از ۱۱۰ هکتار با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری نوار تیپ آبیاری می‌شود.

امیرزاده بیان کرد: در این نوع کشت بهره وری آب به بالای ۸۰ درصد رسیده و سطح زیرکشت با همان میزان حق آبه دو برابر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه گفت: از دیگر مزایای این نوع کشت می‌توان به صرفه جویی در هزینه، وقت و مدیریت دوره داشت اشاره کرد.

او گفت: پیش‌بینی تولید محصول ذرت علوفه‌ای در شهرستان بالغ بر ۸ هزار تن است که  متقاضیان استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری می‌توانند جهت بهره مندی از مزایا و کسب اطلاعات بیشتر به واحد آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کنند.منبع