افتتاح مجهزترین کارخانه تولید نهاده‌های دامی غرب کشور در نهاوند