پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی طرح آبیاری کم فشار در کوهرنگبه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری؛ بازدید از طرح آبیاری کم فشار منطقه چشمه چپ بخش مرکزی کوهرنگ با حضور کارشناس آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان و سرپرست و کارشناس آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان صورت گرفت.

مدیر جهادکشاورزی کوهرنگ در حاشیه این بازدید گفت: تاکنون اعتبار دولتی ۲۶۵ میلیون تومانی برای این طرح استفاده شده است و آورده بهره برداران طرح تا کنون ۱۰۰ میلیون است.


بیشتر بخوانید


وی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این طرح تاکنون ۶۰ درصد است و برای تکمیل پروژه اعتباری افزون بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان نیاز می‌باشد.

این طرح حدود ۲۸.۵ هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار خواهد داد و بهره برداران از آن استفاده خواهند نمود.منبع