نبود زمین چمن ورزشی مشکل اصلی ورزش سرعین استشهرام عبدلی گفت: اصلی‌ترین مشکل ورزش شهرستان سرعین، نبود زمین چمن است به‌طوری‌که تمامی شهرستان‌ها به جز سرعین زمین چمن دارند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین می گوید: علت عدم حضور تیم‌های حرفه‌ای جهت برگزاری اردو در سرعین نبود چمن ورزشی است و کمپ تیم ملی همواره مطرح می‌شود ولی کاش تمرکز خود را تنها بر روی همین زمین چمن ساده می‌گذاشتیم.

به گفته او، در این باره با شورای شهر رایزنی‌هایی انجام شده که زمین‌های با ارزش بالا ولی با وسعت کم در داخل شهر را با زمین‌هایی به وسعت زیاد معاوضه کنیم که امیدواریم تصمیم منطقی گرفته شود.منبع