ناامیدی محافظه کاران انگلیس از نامزدهای جانشینی جانسوننتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد، شصت درصد از اعضای حزب محافظه کار، بوریس جانسون را برتر از دو نامزد جانشینی او برای نخست وزیری انگلیس می‌دانند.

ناظران می‌گویند نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که دو نامزد جانشنی جانسون نتوانستند اعتماد اعضا را جلب کنند و به رغم رسوایی‌های متعدد در دولت جانسون، خود را سزاوار‌تر از او برای هدایت حزب و دولت معرفی کنند.

رای گیری از حدود صد و شصت هزار عضو واجد شرایط رای دادن در انتخاب رهبر این حزب و به تبع آن نخست وزیر آینده این کشور همچنان ادامه دارد، نتایج نظرسنجی موسسه اوپینیوم از حدود ششصد عضو حزب محافظه کار انگلیس نشان می‌دهد آنها، جانسون را برتر از لیز تراس و ریشی سوناک می‌دانند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد، لیز تراس با ۲۲ درصد آرای بیشتر نسبت به ریشی سوناک، بخت نخست جانشینی جانسون به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه کار و به تبع آن، نخست وزیری آینده این کشور است.

رای گیری از اعضای حزب حاکم محافظه کار برای تعیین سکاندار جدید این حزب و جانشین بوریس جانسون پیش از نیمه شهریور باید پایان یابد، اما تاکنون حدود یک سوم اعضای حزب محافظه کار آرای خود را اعلام کرده اند و ۱۹ درصد هم در انتخاب یکی از دو نامزد مرددند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، افراد مسن‌تر حزب محافظه کار از لیز تراس حمایت می‌کنند؛ در حالی که جوان‌تر‌ها، ریشی سونک را به لیز تراس ترجیح می‌دهند.منبع