موافقت سازمان استخدامی با جذب نیروی جدید در ادارات لرستانفرهاد زیویار با اشاره به دیدار با میثم لطیفی معاون رییس جمهور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: وضعیت استخدامی نیرو‌های شاغل دستگاه‌های اجرایی استان در اولویت قرار دارد و پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت اجرایی شدن بخشنامه‌های صادره در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان، پیگیری هرچه سریعتر تبدیل وضعیت کامل نیرو‌های ایثارگر شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان در دستور کار قرار دارد.

زیویار بیان کرد: باتوجه به اهمیت و حساسیت شغلی ویژه برخی از پست‌های سازمانی در استانداری لرستان و بخش‌های تابعه، لزوم تقویت جایگاه به منظور ایجاد انگیزه ضروری بود که بررسی در خصوص ارتقای این پست‌ها در ساختار تشکیلاتی صورت گرفت.منبع