مقابله با ساختمان‌های ناایمن در مراغه

نعمتی در جلسه ای که با حضور معاون عمرانی استاندار، روسای ادارات راه و شهرسازی، نظام مهندسی، اداره مشخصات و شهردار مراغه برگزار شد، گفت: تیم کاری شناسایی شده است. نظارت بر ساختمان های ناایمن شهرستان ضمن ادامه فعالیت و پس از بررسی های لازم، ساختمان های ناایمن در سطح شهر شناسایی و دفتر دادستان عمومی برای گزارش دادن

وی افزود: با توجه به گسترش ساخت و سازهای تصادفی در شهرستان مراغه این تصمیم گرفته شد ساختمان پلیس شهرداری باید به طور جدی از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری کند و در صورت نیاز، دادستانی نیز مساعدت های لازم را در این زمینه انجام دهد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان مراغه تصریح کرد: همچنین مقرر شد نظام مهندسی ساختمان گزارش مهندسان ناظر در خصوص تخلفات ساختمانی را به شهرداری منعکس و شهرداری یک نسخه از آن را به ماده 100 پرونده و نسخه دیگر به پلیس ساختمان جهت انجام اقدامات لازم.

منبع