فروش سامانه های پاتریوت به عربستانآمریکا قصد دارد سامانه های دفاع موشکی پاتریوت در اختیار عربستان سعودی قرار دهد.

به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان همکاری دفاعی آمریکا اعلام کرد وزارت خارجه این کشور با فروش موشک های سامانه پاتریوت و سایر تجهیزات این سامانه به عربستان سعودی موافقت کرده است.

گرچه شرکت های بزرگ تسلیحاتی آمریکا خصوصی هستند اما از آنجا که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) بزرگترین مشتری این شرکت هاست، براساس قوانین ایالات متحده فروش تسلیحات به کشورهای خارجی باید مورد تایید وزارت خارجه قرار بگیرد.

پیش تر برخی دموکرات ها می کوشیدند به دلیل نقض حقوق بشر و نیز کشتار مردم یمن از فروش تسلیحات به عربستان جلوگیری کنند. با این حال، قدرت لابی های تسلیحاتی و نیز سود سرشاری که چنین معاملاتی برای آمریکا دارد، مانع از اقدام عملی برای ممانعت از فروش تسلیحات به ریاض شده است.منبع