شناسایی ۷۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در تنکابنعبداله غلامپور مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: برای حفظ و صیانت از عرصه‌های کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون ۷۳۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۸۰ هزار و ۲۱۰ مترمربع در اراضی کشاورزی این شهرستان شناسایی شد.

او صدور اخطار تسلیمی را ۳۲۷ مورد و مسافت پیموده شده توسط خودرو‌های گشت را ۱۰ هزار و ۵۳۲ کیلومتر مربع اعلام کرد.

مدیر جهاد کشاورزی تنکابن گفت: در این مدت از محل عوارض ماده ۲ تغییر کاربری مجاز ۴۸۶ میلیون ریال دریافت و ۱۰ مورد مجوز تغییر کاربری تبصره ۱ ماده ۱ توسط امور اراضی این شهرستان صادر شد.منبع