شناسایی یک شبکه تخلفات وسیع در حوزه حمل و نقل مسافر در مشهدداوری فرماندار مشهد که بعنوان نماینده ویژه استاندار در روند جابجایی مسافر در پایانه مسافری مشهد منصوب شده‌ است،گفت: پس ازبررسی دقیق در نحوی بلیط فروشی و تردد اتوبوس‌های برون شهری مشخص شد این شبکه با ایجاد بازار سیاه وتداخل در حمل ونقل مسافران بویژه در ایام جابجایی مسافران اربعین حسینی، تخلفات زیادی را ایجاد کرده است.

او افزود: تخلفات این شبکه، که از چندروز پیش فعال شده بود سبب بروز بی نظمی‌های شدید در امر جایجایی مسافر به نقاط مختلف کشور بویژه مسافران اربعین شده است.

داوری بیان کرد: پرونده این شبکه متخلف با هماهنگی دستگاه قضایی و قاضی ویژه درمشهد تشکیل و حکم بزودی صادر خواهد شد.

فرماندارشهرستان مشهد تصریح کرد: با متخلفان و اخلال کنندگان در حوزه حمل ونقل مسافر برون شهری بویژه زائران اربعین ودهه آخر صفر به شدت برخورد خواهد شد.منبع