شناخت نیاز جامعه یکی از چالش های دانشگاه های کشورعمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم، گفت:معلمی شغل انبیاء است و نخبگان کشور (افرادی که رتبه کنکورشان زیر۱۰۰۰ است) به دانشگاه فرهنگیان، علاقه‌مند هستند.

او ادامه داد: دانشگاه‌ها، یکی از تاثیرگذارترین اماکن در توسعه تمدن اسلامی، دانش و علم هستند که باید بخش‌هایی از آن اصلاح شود که  البته در این چهل سال بخش‌هایی اصلاح شده است.

عمو عابدینی اعلام کرد:یکی از چالش‌هایی که دانشگاه‌ها با آن روبرو است شناخت نیاز جامعه است و یکی از نیازهای جامعه شغل است.مگر می‌شود ۸ هزار دانشجو داشته باشیم اما فقط ۱۰۰۰نفر شاغل شوندکه نیاز داریم  دانشگاه‌ها را در کشور  حرفه‌ایی کنیم.

وی بیان کرد:نوع حکمرانی ما در دانشگاه‌ها باید مدیریت و هدفمند شده و با یکدیگر همکاری کنند تا نیاز جامعه برطرف شود.

عمو عابدینی گفت: در دوران کرونا که آموزش مجازی بود کیفیت و نظارت بسیار کم بود زیرا در زمان حضوری تعداد مشروطی زیاد بود اما در زمان تدریس غیر حضوری مشروطی کاهش یافته بود.

او ادامه داد آموزش عالی باید استاد محور باشد زیرا فقط تدریس مهم نیست بلکه تربیت نیز مهم است.

معاون آموزشی وزارت آموزشی یاد آوری کرد:تعداد دانشجو کاهش یافته و این بسیار بد است.

وی در پایان گفت: دانشگاه باید باعث تربیت حرفه‌ایی شده و در ایجاد شغل نقش به سزایی داشته باشد.منبع