شرایط زورخانه‌ها برای حضور بانوان فراهم نیستوی ادامه داد: سال‌های گذشته تلاش شد شرایط برای حضور بانوان در زورخانه‌ها فراهم شود، اما فرهنگ حاکم بر این رشته ورزشی به گونه‌ای است که بسیاری از پیشکسوتان علاقه‌مند به حضور بانوان نیستند و در این خصوص مقاومت وجود دارد.

رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی اظهار داشت: هم‌اکنون ۹۳۰ زورخانه در کشور وجود دارد و سال گذشته نیز ۱۴ زورخانه افتتاح شد.

وی ادامه داد: در سال های ۹۸ و ۹۹، کرونا باعث شد تعدادی از زورخانه‌ها بسته شوند و این تعطیلی همچنان ادامه دارد.منبع