سه شهرک غیردولتی در فارس مجوز گرفته استسیدمصطفی هاشمی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی شیراز، گفت: براساس قانون صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک‌های غیر دولتی و نظارت بر فعالیت آن‌ها برعهده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی شهرک‌های صنعتی قرارداد و در فارس نیز در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.

او با بیان اینکه تاکنون مجوز ۸ شهرک صنعتی غیردولتی در استان فارس صادر شده است، گفت: از این تعداد سه شهرک صنعتی شامل کامپوزیت سازه ماندگار و فراسان در شهرستان سپیدان و شهرک صنعتی محبت گستر در شهرستان اقلید با کسب حد نصاب‌های لازم نظیر اجرای پروژه‌های زیرساختی و تامین آب، برق وگاز و… پروانه بهره برداری دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های استقرار واحد‌های صنعتی در قالب شهرک‌های صنعتی غیردولتی انجام می‌شود.

این مقام مسئول گفت: باتوجه به لزوم حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جذب مشارکت بخش‌های غیر دولتی در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار، بر اساس قانون، بخش خصوصی می‌تواند برای ایجاد شهرک‌های صنعتی غیر دولتی سرمایه گذاری کند.

او با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز از مزایای شهرک‌های دولتی نظیر معافیت‌های مالیاتی، مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها و امکان استقرار صنایع بر اساس رده بندی زیست محیطی بهره‌مند می‌شوند، گفت: امور مربوط به نحوه واگذاری زمین در این شهرک‌ها بر عهده بخش خصوصی است و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز نقش نظارتی خود را در این مورد بر اساس قانون انجام خواهد داد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر نظارت ارزیابی مجدد جواز‌های تاسیس صادر شده شهرک‌های صنعتی غیر دولتی در استان تاکید و گفت: چنانچه از مدت صدور جواز تاسیس چند سال گذشته باشد و بخش خصوصی اقدامی در راستای راه‌اندازی و بهره برداری انجام نداده باشد، جواز‌های صادره ابطال می‌شود.منبع