دعوت شهروند ساروی از مردم برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری + فیلم