درگیری خونین میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست
درپی درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست، یک فلسطینی شهید و چهار تن دیگر مجروح شدند.منبع