خبرنگاران امنیت شغلی ندارندوحید نیشابوری مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان کرمانشاه گفت : خبرنگاران و اهالی رسانه سالهاست از مشکلات عدیده از جمله پایین بودن درآمد و نبود بیمه رنج می‌برند و متاسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی هم برای رفع این مشکلات دیده نشده است.

نیشابوری ضعف اقتصاد رسانه بخصوص در رسانه‌های استانی را یکی از عوامل کاهش کیفیت فعالیت‌های آن‌ها عنوان و تصریح کرد: متاسفانه در استان‌های کمتر برخورداری مانند کرمانشاه به دلیل عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند و حتی بخش دولتی توانمند، وضعیت اقتصادی رسانه‌ها مطلوب نیست و اغلب آن‌ها از منابع مالی قدرتمند جهت تداوم حرفه‌ای فعالیت خود بی بهره هستند.

وی با اشاره به نبود حمایت مناسب از رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی دولت گفت: طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور، تاثیر نامطلوبی روی فعالیت رسانه‌ها بویژه رسانه‌های مکتوب گذاشته، به شکلی که اغلب با کاهش تیراژ، کاهش صفحات و تعدیل نیرو همراه بوده‌اند و این وضعیت باعث بیکاری بخش قابل توجهی از فعالین رسانه در کشور شده است.

نیشابوری گفت: این انتظار بود که حداقل برای جلوگیری از تعطیلی رسانه‌ها و بیکاری فعالین در این بخش، دولت حمایت‌های ویژه‌ای را در برنامه‌های خود تدوین می‌کرد که متاسفانه حتی شاهد کاهش حمایت‌ها از جمله کاهش قابل توجه یارانه‌های نشریات هستیم.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه‌های استان کرمانشاه نداشتن بیمه را یکی از دغدغه‌های همیشگی خبرنگاران عنوان و اظهار داشت: سالهاست که یکی از مشکلات اصلی خبرنگاران نداشتن بیمه است که متاسفانه تاکنون این معضل مرتفع نشده و مدیران رسانه‌ها نیز بعنوان کارفرما بدلیل ضعف اقتصادی و درآمد پایین، اغلب امکان بیمه کردن خبرنگاران خود را ندارند، لذا می‌طلبد مانند سایر مشاغل که مورد حمایت قرار گرفته اند، راهکاری در این زمینه برای خبرنگاران و اهالی رسانه نیز تدوین شود.

نیشابوری با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص جنگ نرم و راه‌های مقابله با آن گفت: اگر خبرنگاران را سربازان جنگ نرم بدانیم، تقویت و تجهیز این سربازان نیازمند حمایت و توجه جدی است که باید مورد عنایت دولت و متولیان فرهنگی قرار گیرد .منبع