حقوق زنان افغانستانی در عرصه آموزش ضایع شده استصندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با بیان این که حقوق زنان در افغانستان در عرصه آموزش ضایع شده است، اعلام کرد که دختران افغانستان حق آموزش، رهبری و انتخاب را دارند.

یونیسف اعلام کرد که زنان و دختران در افغانستان برای آینده این کشور و جهان باارزش‌ هستند.

در همین حال، شماری از دختران دانش‌آموز بار دیگر از طالبان خواستند تا مکتب‌های متوسطه و لیسه را باز کنند.

پیشتر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته بود که به زودی درباره بازگشایی مکاتب دخترانه، خبرهای خوبی برای مردم افغانستان خواهد داشت.منبع