ثبت مشخصات هزار و ۱۳۰ تبعه خارجی غیر مجازمهدی اخوان گفت: با توجه به افزایش ورود اتباع خارجی و با تصمیم وزارت کشور مقرر شد این افراد مشخصات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت ثبت کنند.

او گفت: طرح جدید شناسایی اتباع خارجی حاضر در استان‌ها از ابتدای امسال آغاز شده که تاکنون هزار و ۱۳۰ تبعه افغان دراین خصوص اقدام و اطلاعات خود را ثبت کرده اند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری همدان گفت: این افراد با حضور در دفاتر پیشخوان و ثبت اطلاعات، مورد سرشماری قرار گرفتند که اغلب آن‌ها به تازگی وارد کشور شده اند.

اخوان گفت: اثر انگشت این افراد دریافت و اطلاعات هویتی و مشخصات مربوطه در سامانه ثبت و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

او گفت: این کار با هدف ساماندهی اتباع خارجی با محوریت وزارت کشور در حال اجراست و این افراد تا سی ام مهر ماه امسال، مجوز اقامت در داخل کشور را دارند.

مدیرکل امنیتی انتظامی، اتباع و مهاجرین خارجی استانداری همدان گفت: پس از ثبت اطلاعات، برگه موقت اقامت به افراد داده می‌شود و آن‌ها باید تا پیش از تاریخ تعیین شده به استان‌های مجاز برای اقامت اتباع خارجی مراجعه کنند.

اخوان در ادامه گفت: پس از مراجعه به استان‌های مجاز پیش بینی شده از سوی وزارت کشور، دوباره پرونده هویتی این افراد مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت نداشتن مشکل، مجوز اقامت به آن‌ها داده می‌شود.

به گفته او، همدان جزو استان‌های ممنوعه برای سکونت و فعالیت اتباع خارجی است بنابراین این افراد باید هر چه سریعتر به استان‌های مجاز مراجعه و برای تعیین تکلیف محل سکونت خود اقدام کنند، چراکه در غیر اینصورت از سی ام مهر ماه حضور آن‌ها در این استان غیر قانونی محسوب می‌شود.منبع