تردد متروی تهران-گلشهر عادی استکوروش جعفری گفت: تردد قطار شهری تهران به گلشهر و هشتگرد(خط پنج مترو) به صورت عادی درحال انجام است و هیچ تاخیری در جا به جایی مسافران به وجود نیامده است.

او می گوید: مسیر رفت و آمد قطار باز است و اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد.

روز گذشته بروز اشکال فنی در سوزن قطار خط پنج متروی تهران(در انتهای محدوده ۴۵ متری گلشهر) باعث خروج یک واگن از ریل شد که خوشبختانه هیچ مسافری در آن حضور نداشت.منبع