تحقیق سازمان ملل درباره سیستم آپارتاید رژیم صهیونیستیکمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره نقض آشکار حقوق بشر رژیم صهیونیستی و ایجاد سیستم آپارتاید علیه مردم بی دفاع فلسطین تحقیق می کند.

به نقل از تایمز آو اسراییل، این تحقیقات باعث ایجاد آشفتگی در مقامات رژیم صهیونیستی شده است. مقامات تل آویو نگران آن هستند که در نهایت ماهیت نژادپرستانه و آپارتاید گونه این رژیم از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شود.

کمیته سه نفره تحقیقات سازمان ملل اعلام کرده اند در گزارش آتی خود به سیستم آپارتاید اسراییل علیه مردم فلسطین می پردازند. این کمیته حضور نظامیان صهیونیست در کرانه باختری رود اردن را ریشه این مسئله معرفی کردند.

با این حال، مقامات رژیم صهیونیستی از همکاری با این کمیته اجتناب کرده و به اعضای آن مجوز حضور در سرزمین های اشغالی را نداده است.منبع