تاسیس مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در دانشگاه کاشانعباس کتابی گفت: با صدور مجوز تاسیس مرکز آموزش زبان فارسی، دانشگاه کاشان به عنوان دانشگاه برتر و جامع، آموزش زبان فارسی را به صورت حضوری و غیرحضوری به افراد غیر فارسی زبان ارائه خواهد داد.

او گسترش زبان فارسی و جذب دانشجویان خارجی را از اهداف این مرکز عنوان و اظهار کرد: مرکز آسفا یکی از مراکز لازم برای ارتباطات بین المللی و جذب دانشجویان خارجی برای رشته‌های مختلف است.

رئیس دانشگاه کاشان با یادآوری اعطای مدرک معتبر بین المللی در پایان دوره به دانشجویان اظهار امیدواری کرد: تاسیس و فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی، دانشگاه کاشان، فرهنگ زبان فارسی را به عنوان یکی از زبان‌های معتبر علمی در دنیا مطرح و معرفی خواهد کرد.

کتابی همچنین پذیرش بیش از ۲۰۰ دانشجوی عراقی در دانشگاه کاشان را تاکیدکرد و افزود: این دانشجویان در سال تحصیلی جدید در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه پذیرش و مشغول به تحصیل شدند.

به گفته او، ایجاد مرکز زبان فارسی دانشگاه کاشان کمک شایان توجهی به رشد و ارتقاء زبان فارسی دانشجویان خارجی خواهد کرد.منبع