بهره مندی مددجویان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ایمهدی جعفری رئیس اداره هدایت شغلی کمیته امداد مازندران گفت: بیش از ۷۵۰۰نفر از مددجویان تحت حمایت در استان از ابتدای امسال تا پایان آبان از آموزش‌های کارآفرینی، مهارت آموزی و پایدارسازی اشتغال بهره‌مند شدند.

او افزود: این آموزش‌ها در سه سطح مقدماتی، مهارتی و پایدارسازی طرح اشتغال برگزار شد.

جعفری گفت: آموزش‌های مقدماتی با هدف آشنایی با مفهوم کارآفرینی و چگونگی ایجاد کسب و کار، آموزش‌های مهارتی برای ایجاد و یا ارتقاء مهارت فنی و آموزش پایدارسازی به منظور پایداری مشاغل، بروز رسانی و ارتقاء سطح آگاهی، کسب توانمندی در اداره شغل ایجاد شده به مجریان طرح‌های اشتغال ارائه می‌شود.

رئیس اداره هدایت شغلی کمیته امداد مازندران گفت:این آموزش‌ها با همکاری سازمان ها، آموزشگاه‌ها و موسسات متولی امر آموزش انجام وبه کارآموزان پس از گذراندن این دوره‌ها گواهینامه مهارت برای ورود به بازار کار اعطا شده است.منبع