بهره‌برداری ۴۳ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خوزستانعلی مهدی پور گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره‌برداری رسیده است.

او علی مهدی پور با اشاره بر اینکه از راه‌های مهم توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می گوید: توسعه صادرات غیرنفتی و اهتمام بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط است، گفت؛ در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۴٣ واحد صنعتی جدید وارد مدار تولید شدند.

به گفته او با برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته و بهره برداری از این تعداد واحد تولیدی جدید در سال جاری، زمینه اشتغال تقریباً ۵۰۰ نفر فراهم شده است، تولید به عنوان فرآیند تبدیل منابع به کالا و خدمات مورد نیاز جامعه یکی از کلیدی‌ترین محور‌های اقتصادی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: از اولویت‌های اصلی ما محیاکردن و توسعه زیرساخت‌های لازم جهت سرمایه گذاری و بهره مندی واحد‌های تولیدی از امکانات و زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان است.منبع