بستری ۶۶ بیمار مشکوک به کرونا در قمدانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به بیست و یکم شهریور ماه،  ۵ نفر با علائم کرونا در مراکز درمانی پذیرش شدند.

خوشبختانه در این مدت هیچ بیماری تسلیم کرونا نشد.

هم اکنون ۲۲ بیمار کرونا مثبت و ۶۶ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند که حال ۱۲ نفر وخیم است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته از ۸۸ مورد تست انجام شده، تست کرونای ۵ نفر مثبت اعلام شد.

تاکنون یک میلیون و ۹۳۷ هزار و ۱۸۶ دُز واکسن کرونا در استان تزریق شده است.منبع