برداشت آنیون ست از مزارع بردسیرحیدرآبادی گفت: هرساله در فصل بهار اراضی زیادی برای کاشت آنیون ست پیاز در شهرستان بردسیر آماده سازی و در هر هکتار حدودا ۱۳۰ کیلوگرم بذر پیاز کاشته می‌شود.

او افزود: این بذر‌ها در اوایل سال کاشته می‌شوند و در مدت یک هفته جوانه زده و رشد می‌کنند و طی ۳ ماه؛ یعنی در تیرماه آماده برداشت می‌شوند و سپس تا مهرماه برای کاشت در زمین اصلی در محل خنکی دوره خواب خود را طی می‌کنند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر افزود: آبیاری این اراضی عمدتا به وسیله سیستم تحت فشار و نوارتیپ صورت می‌گیرد.

او بیان داشت: در سال زراعی جاری میزان ۶۰ هکتار از اراضی تحت کشت آنیون ست پیاز خوراکی قرار می‌گیرد و بالاترین سطح زیرکشت این محصول در شمال استان کرمان است.

به گفته حیدرآبادی از هر هکتار، میزان ۶۵ تن آنیون ست برداشت شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر بیان داشت: به منظور استمرار کشت این میزان آنیون ست تولیدی در شهرستان برای کاشت ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان‌های جیرفت وکهنوج و بندرعباس در مهرماه و نهایتا آبان ماه ارسال و در دی ماه آماده برداشت می‌باشند و برای مصرف در بازارداخلی و حتی صادرات به کشور‌های همسایه عرضه می‌شود.منبع