اولین سند مالکیت حدنگاری اراضی زراعی کشور تحویل مالکان شدمدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اشاره به اهمیت صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی در جلوگیری از تغییر کاربری و خرد شدن این اراضی گفت: تعیین تکلیف و تثبیت این اراضی در سامانه کاداستر مزایای بسیاری برای کشور از حیث هویت دار کردن اراضی و کاهش دعاوی حقوقی و همچنین برای کشاورزان دارد.

به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران اولین سند مالکیت حدنگاری اراضی زراعی کشور در اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهادکشاورزی در شهرستان پیشوا در استان تهران صادر و تحویل مالکان شد.

او ادامه داد: این کار تا صدور اسناد مالکیت حدنگاری تمامی اراضی کشاورزی استان با جدیت ادامه خواهد داشت.منبع