اعلام ساعت کار جدید در استان سمنان

العرفانی معاون مدیریت و توسعه منابع استانداری سمنان در بیانیه ای گفت:

در خصوص بند چهارم تصویب نامه شماره 243187 هیأت محترم وزیران مورخ 28/12/1401 هجری شمسی در خصوص تغییر برنامه های کاری دستگاه های اجرایی، بانک ها و شهرداری ها با هدف صرفه جویی در مصرف برق، برنامه زمانبندی کلیه امور. دستگاه های اجرایی مقرر شده است در مورد دستگاه های استانداری سمنان از تاریخ 15/3/1403 لغایت 15/6/1303 روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6 الی 13 و روزهای پنجشنبه از ساعت 6 الی 12 شروع به کار کنند.

توجه جدی مدیران محترم به صرفه جویی در مصرف انرژی ضروری است.

بر اساس مصوبه شورای دولت و با افزایش دمای هوا و افزایش مصرف انرژی، این طرح برای صرفه جویی در مصرف برق اجرا می شود.

بر اساس این تصمیم دمای محیط در ادارات روی دمای راحت 24 درجه تنظیم شد. ادارات باید هزینه های خود را 30 درصد در ساعات کاری و 60 درصد پس از ساعت کاری کاهش دهند.

منبع