اختصاص ۵٠ میلیارد تومان برای مقابله با برگخوار بلوطذبیح الله اعظمی با همراهی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس و جمعی از کارشناسان از جنگل‌های آسیب دیده از آفت پروانه برگخوار بلوط بازدید و روند مقابله با این آفت را مورد بررسی قرار دادند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در حاشیه این بازدید گفت: طی بررسی‌های انجام گرفته در منطقه دشمن زیاری اثری از آفت پروانه برگخوار بلوط مشاهده نشد، اما درگیری و خسارت‌های این آفت در مناطق جنگلی شهرستان رستمِ استان فارس و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر مشاهده ش‌د که این مسئله بیانگر این است که آفت همچنان در این مناطق فعال بوده و باید تا مهار کامل آن مطالعات و اقدامات همزمان ادامه یابد.

اعظمی ضمن تاکید بر تقدم این موضوع و اهمیت نظارت درون دستگاهی، گفت: مواردی از جمله خشکسالی و گرمایش زمین، کمبود بارندگی‌ها، کشت زیر اشکوب جنگل و چرای بی رویه دام از جمله عوامل طغیان و شیوع این آفت است که این مهم نیازمند بررسی و مدیریت بیشتر است.

سخنگوی کمسیون کشاورزی مجلس ضمن قدردانی از مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل منابع طبیعی فارس در راستای پیشگیری و مقابله با این آفت جنگلی تصریح کرد: در مناطقی که درختان با مایع “بی تی” محلول پاشی شده بودند، خوشبختانه لارو‌های آفت با تغذیه از این باکتری بطور کامل از بین رفته و اثری از آن‌ها مشاهده نشد.

او با اشاره به جلسات و برنامه‌های پیشرو در دفتر وزارت خانه باحضور استانداران، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور و مدیران کل طبیعی و آبخیزداری استان‌های فارس و یاسوج گفت: اهمیت این موضوع در اولویت فعالیت‌های این سازمان‌ها قرار دارد.

او از اختصاص اعتبار اولیه دولت به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای مهار کامل این آفت در مناطق جنگلی استان خبر داد و گفت: بحث مقابله با آفت برگخوار بلوط همانند دیگر آفت‌های جنگلی نظیر ملخ و سن مهم است و باید با برنامه ریزی بلند مدت تا دستیابی به نتایج مطلوب و مهار کامل این آفت تلاش شود.منبع