آغاز پویش «محرم شهر پاک» در اندیمشکعلی جهانی میر می‌گوید: در جهت آغاز پویش محرم شهر پاک آموزش‌های فرهنگی از سوی انجمن دوست داران محیط زیست به هیئت‌های عزاداری این شهرستان داده شده است ضرورت دارد هیئت‌های مذهبی در هنگام برگزاری مراسمات عزاداری از تولید زباله جلوگیری کنند.

در این پویش که با مشارکت حامیان محیط زیستی و اداره حفاظت محیط زیست انجام گرفت با اجرای برنامه دیدار‌های چهره به چهره، آموزش به شهروندان و عزاداران از طریق تراکت ها، جانمایی کیسه زباله در محل توزیع نذورات و همچنین مشارکت در برنامه پاکبانی به همراه عزاداران حسینی واقع در مراسم انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک از هیئت‌های عزاداری خواست برای حفظ بهداشت محیط زیست از کیسه‌ها و سطل جمع آوری زباله استفاده کنند و همچنین ظروف شیشه ای، ملامین و … را جایگزین ظروف یک بار مصرف کنند تا از تولید زباله در این شب‌ها جلوگیری شود.منبع